Visual

Klaar Voor De Toekomst

Als orkestvereniging Hoogeveense Harmonie vinden we het van groot belang dat we naast sfeer en gezelligheid ook op niveau muziek maken waarbij de kwaliteit van de concerten en andere activiteiten steeds op een hoog artistiek niveau plaatsvinden.  We willen daarnaast aantrekkelijk zijn voor potentiele musici om lid te worden van een orkestvereniging.

De kwaliteit is niet vanzelfsprekend. O.a. door vertrek van leden en nieuwe aanwas van (jeugd)leden moeten we steeds aan de kwaliteit blijven werken. Dit geldt zowel voor de muzikale leiding als alle leden en het bestuur die hiervoor met de dirigenten en docenten verantwoordelijk voor zijn. Dit beleidsplan is vastgesteld op de ledenvergadering van 22 mei 2017.

Hieronder volgen een aantal zaken die als kapstok dient om de kwaliteit van onze orkestvereniging verder te ontwikkelen en klaar te zijn voor de toekomst. Dit plan is bedoeld als leidraad voor de komende twee jaren (2017-2018). Wel kan door voortschrijdend inzicht het plan bijgesteld worden waar nodig. 

Dit beleidsplan omvat de volgende onderdelen:

 1. Muzikale ontwikkeling
 2. Meer naamsbekendheid
 3. Organiseren van muziekprojecten op basisscholen
 4. Harmonie Music Academy (HMA)
 5. Cultuur en sfeer binnen onze orkestvereniging

Muzikale ontwikkeling

 • In 2017 is het afdelingsonderdeel ‘HH Muziekschool” verder gaan als “Harmonie Music Academy” (HMA). Er zal op zondag 8 april 2017 een workshop plaatsvinden georganiseerd door het NNO, Noord Nederlands Orkest in samenwerking met de Hoogeveense Harmonie. De basis is het blaaskwintet van het NNO bestaande uit fluit, hobo, klarinet, fagot en hoorn. Alle musici van de HH gaan die dag “bijgeschoold” worden door deze professionele musici! Een unieke samenwerking en mogelijkheid om de kneepjes van bepaalde instrumenten aangereikt te krijgen. We zullen kijken of de HH nog een aantal musici uit kan nodigen van orkesten die op hetzelfde niveau opereren.
   
 • Op zaterdag 25 november 2017 zal het harmonieorkest deel gaan nemen aan een Nationaal Federatief Muziekconcours van de KNMO. Het orkest zal uitkomen in de 1e divisie, maar we zullen meedoen als zogenaamde festivaldeelnemer. We krijgen wel een kritisch verslag, maar dingen niet mee naar een prijs. We doen dit om de jeugd en minder ervaren muzikanten de kans te geven op een meer ontspannende manier kennis te maken met het spelen voor een juryteam.
   
 • We gaan in de toekomst ook werken met een gastdirigent zodat we onszelf als harmonieorkest zo breed mogelijk blijven ontwikkelen. Iedere dirigent heeft zijn/ haar specifieke kwaliteiten waarmee ons orkesthaar voordeel kan doen.  Ook de flexibiliteit van het orkest zal daardoor vergroot worden. Dit zal pas in 2019  gestalte krijgen gezien het feit dat we de komende twee jaren graag eerst alleen nog met onze huidige dirigent Jorrit willen werken.
   
 • Invoering van structurele sectierepetities voor het instuderen van concert repertoire. De muzikale leiding van deze repetities zal liggen bij de dirigent of docenten.
   
 • Eens per drie jaar wordt een Grand Gala georganiseerd om het publiek te binden aan de HH en om de musici uit te dagen een groot aanvullend muzikaal programma te brengen.  In 2018 of 2019 wordt dit een Grand Gala met een artiest uit het populaire genre.     
   
 • De eventuele remplaçanten die het harmonieorkest kunnen versterken op concerten zullen worden gevraagd lid te worden.
   
 • Er zal naast het bestuur ook een artistiek adviseur worden aangesteld die in samenwerking met de muzikale leiding en bestuur ideeën ontwikkeld die onderscheidend en vernieuwend zijn. Deze ideeën worden zo spoedig mogelijk uitgewerkt en weggezet voor de toekomst.
   
 • Het harmonieorkest zal ook een orkestmanager aanstellen die de zaken rondom een concert gaat organiseren. ( slagwerkvervoer, podiumopbouw en overleg met de concertlocatie en dirigent over de opstelling en verdere zaken van organisatorische aard.

Werken aan meer naamsbekendheid

 • In 2017 is het afdelingsonderdeel ‘HH Muziekschool” verder gaan als “Harmonie Music Academy” (HMA). Er zal op zondag 8 april 2017 een workshop plaatsvinden georganiseerd door het NNO, Noord Nederlands Orkest in samenwerking met de Hoogeveense Harmonie. De basis is het blaaskwintet van het NNO bestaande uit fluit, hobo, klarinet, fagot en hoorn. Alle musici van de HH gaan die dag “bijgeschoold” worden door deze professionele musici! Een unieke samenwerking en mogelijkheid om de kneepjes van bepaalde instrumenten aangereikt te krijgen. We zullen kijken of de HH nog een aantal musici uit kan nodigen van orkesten die op hetzelfde niveau opereren.
   
 • Op zaterdag 25 november 2017 zal het harmonieorkest deel gaan nemen aan een Nationaal Federatief Muziekconcours van de KNMO. Het orkest zal uitkomen in de 1e divisie, maar we zullen meedoen als zogenaamde festivaldeelnemer. We krijgen wel een kritisch verslag, maar dingen niet mee naar een prijs. We doen dit om de jeugd en minder ervaren muzikanten de kans te geven op een meer ontspannende manier kennis te maken met het spelen voor een juryteam.
   
 • We gaan in de toekomst ook werken met een gastdirigent zodat we onszelf als harmonieorkest zo breed mogelijk blijven ontwikkelen. Iedere dirigent heeft zijn/ haar specifieke kwaliteiten waarmee ons orkesthaar voordeel kan doen.  Ook de flexibiliteit van het orkest zal daardoor vergroot worden. Dit zal pas in 2019  gestalte krijgen gezien het feit dat we de komende twee jaren graag eerst alleen nog met onze huidige dirigent Jorrit willen werken.
   
 • Invoering van structurele sectierepetities voor het instuderen van concert repertoire. De muzikale leiding van deze repetities zal liggen bij de dirigent of docenten.
   
 • Eens per drie jaar wordt een Grand Gala georganiseerd om het publiek te binden aan de HH en om de musici uit te dagen een groot aanvullend muzikaal programma te brengen.  In 2018 of 2019 wordt dit een Grand Gala met een artiest uit het populaire genre.     
   
 • De eventuele remplaçanten die het harmonieorkest kunnen versterken op concerten zullen worden gevraagd lid te worden.
   
 • Er zal naast het bestuur ook een artistiek adviseur worden aangesteld die in samenwerking met de muzikale leiding en bestuur ideeën ontwikkeld die onderscheidend en vernieuwend zijn. Deze ideeën worden zo spoedig mogelijk uitgewerkt en weggezet voor de toekomst.
   
 • Het harmonieorkest zal ook een orkestmanager aanstellen die de zaken rondom een concert gaat organiseren. ( slagwerkvervoer, podiumopbouw en overleg met de concertlocatie en dirigent over de opstelling en verdere zaken van organisatorische aard.

Organiseren van muziekprojecten op basisscholen

 • Onze vereniging moet jeugd aan blijven trekken om de toekomst optimaal te waarborgen en de instroom, naast de zij-instromers, te kunnen blijven garanderen. Dit zal steeds duidelijk naar voren moeten blijven komen in het actieve beleid op dit gebied.
   
 • Ieder muzikaal seizoen worden er tenminste drie scholenprojecten georganiseerd in samenwerking met een cluster van drie basisscholen: OBS De Schuthoek, CBS De Weidebloem en OBS De Goudvink en OBS De Zandloper in Stuifzand.
   
 • Het bestuur is voornemens speciale subsidies te generen om de opleiding van jonge muzikanten te kunnen blijven organiseren op de wijze die we voorstaan.
   
 • We zullen die instrumenten promoten waar de komende jaren behoefte aan is. Dit zal o.a. gebeuren door middel van het organiseren van de scholenprojecten

Harmonie Academy

 • De naam HH Muziekschool zal veranderd worden in “Harmonie Music Academy” (HMA). Naast het verzorgen van de muzieklessen voor de jeugd zullen we als bestuur ook promoten mee te doen aan incidentele projecten en orkesten. ( Drents Vakantie Orkest, Noord Nederlands Jeugd Orkest, het Drents Jeugd Orkest en losse play-inn dagen van bijvoorbeeld de KMK-JWF Kapel
   
 • De meeste nieuwe leden hebben les bij de Harmonie Music Academy. Deze zal de komende drie jaren verder uitgebouwd moeten worden om het tot een nog groter succes te maken. Door aantrekken van nieuwe jeugd via de scholenprojecten en AMV lessen in de groepen 4 van twee basisscholen zullen er meer leerlingen geplaatst kunnen worden bij onze opleiding. Onze wens is ook een slagwerkdocent te kunnen aantrekken, maar dit is vanzelfsprekend afhankelijk van de aanwas van jonge slagwerkers.
   
 • Er wordt tweemaal  per muzikaal seizoen geëvalueerd met de docenten van de HMA om de communicatielijnen kort te houden maar ook tijdig zaken te kunnen bijsturen als dat nodig is. Dit alles om de kwaliteit te continueren en verder te ontwikkelen. Ook worden tijdens deze evaluaties alle leerlingen doorgesproken.
   
 • De examens van de leerlingen van de HMA worden aangevraagd bij de KNMO. Deze examens bestaan uit een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte. De docenten van de HMA zullen de kandidaten optimaal voor moeten bereiden zodat de resultaten voldoen aan de verwachtingen die de HH heeft.
 • Voor de HMA is een speciaal logo ontworpen die een duidelijke link heeft met het logo van de HH. Deze zal ook op de aan te schaffen banners verschijnen.

Cultuur en sfeer binnen de Hoogeveense Harmonie

 • Lid zijn van de Hoogeveense Harmonie moet leuk zijn. Met name bij het Opleidingsorkest en Opstapensemble wordt er veel geïnvesteerd  in sfeer naast de repetities en concerten. Dit zou bij het orkest ook verbeterd kunnen worden door o.a. de nazit na een repetitie of een concert meer te promoten. We willen zowel aan het begin als aan het einde van het muzikale seizoen een borrel organiseren.  
  ?
 • Op 1 juli 2017 zal er een Dubbelconcert worden georganiseerd met harmonieorkest “Cadenza” in Twello waar onze dirigent ook de scepter zwaait. Tevens wordt deze dag aangewend om er een sfeervolle en gezellige dag van te maken en dus te werken aan de sfeer.
   
 • Willen spelen op een relatief hoog niveau brengt naast plezier ook plichten met zich mee. Het bestuur zal meer gaan sturen op aanwezigheid tijdens de repetities. Ook mag er het niveau van de 1e divisie wat meer verwacht worden voor wat betreft de thuisstudie. Daar hoort ook de orkestdiscipline tijdens de repetities bij.
   
 • Ieder jaar worden er een repetitiedagen geprogrammeerd wat de muzikaliteit en verbondenheid onderling zal versterken. Dit zal plaatsvinden in het voorjaar en najaar van het muzikale seizoen.
   
 • Waar nodig zal de jeugdcommissie worden ingezet om activiteiten te organiseren om de sociale banden verder te verstevigen.