Visual

Klaar Voor De Toekomst

Als orkestvereniging Hoogeveense Harmonie vinden we het van groot belang dat we naast sfeer en gezelligheid ook op niveau muziek maken waarbij de kwaliteit van de concerten en andere activiteiten steeds op een hoog artistiek niveau plaatsvindt. We willen daarnaast aantrekkelijk zijn voor potentiele musici om lid te worden van een orkestvereniging die in de volle breedte opereert op een hoog niveau.  Dit geldt niet alleen voor de muzikale maar zeker ook voor de organisatorische kant. 

De kwaliteit is niet vanzelfsprekend. Onder andere door vertrek van leden en nieuwe aanwas van (jeugd)leden moeten we steeds aan de kwaliteit blijven werken. Dit geldt zowel voor de muzikale leiding als alle leden en het bestuur die hiervoor met de dirigenten en docenten verantwoordelijk voor zijn. Dit beleidsplan is vastgesteld op de ledenvergadering van 3 februari 2020.

Hieronder volgen een aantal zaken die als kapstok dient om de kwaliteit van onze orkestvereniging verder te ontwikkelen en klaar te zijn voor de toekomst. Dit plan is bedoeld als leidraad voor de komende twee jaren (2020-2022). Wel kan door voortschrijdend inzicht het plan bijgesteld worden waar nodig.  

Dit beleidsplan omvat de volgende onderdelen:

 1. Muzikale ontwikkeling
 2. Naamsbekendheid
 3. Organiseren van muziekprojecten op basisscholen
 4. Harmonie Music Academy (HMA)
 5. Cultuur en sfeer binnen onze orkestvereniging

1. Muzikale ontwikkeling

 • Eind 2018 hebben we gewerkt aan de muzikale ontwikkeling door de organisatie van  workshops met musici van het NNO ( Noord Nederlands Orkest ). 
   
 • In 2019 heeft het Harmonieorkest voor het eerst sinds 6 jaren weer deelgenomen aan een KNMO concours als festivaldeelnemer. Dit hield in geen punten voor promotie of degradatie, maar enkel een juryverslag om muzikaal verder te kunnen bouwen. Beide activiteiten zijn succesvol verlopen door de inzet van leden, bestuur, commissies en dirigent.
   
 • Logo KNMOEr staat een deelname aan een KNMO concours gepland voor 2020. De kritische kanttekeningen van het festival in Hoofddorp ( 2019 ) worden verder uitgewerkt. Ook de voorbereiding is geëvalueerd en we gaan twee studiedagen plannen ter voorbereiding. Ook zal er een Try-out concert georganiseerd worden. 
   
 • We gaan bij bijvoorbeeld studiedagen ook werken met een repetitoren zodat we onszelf als harmonieorkest zo breed mogelijk blijven ontwikkelen. Dit zal pas na 2021 in gang gezet worden. Wel willen we graag bij afwezigheid van dirigent Berjan Morsink werken met Vincent Pollemans als vaste vervanger.
   
 • Invoering van structurele sectierepetities. Dit is niet helemaal uit de verf gekomen in 2019 en willen we voor 2020, ook gezien de concoursdeelname, weer gaan oppakken voor verschillende secties. Wel hebben verschillende secties uit het Harmonieorkest op eigen initiatief sectierepetities georganiseerd.
   
 • Op 5 april 2020 zal, zoals ook de bedoeling was, een muziektheater georganiseerd worden in het kader van 75 jaar bevrijding van Hoogeveen. Het is een co-productie geworden met Theater De Tamboer. De HH heeft hiervoor 4000,00 euro subsidie ontvangen. Er is/wordt samengewerkt met Marga Zwiggelaar ( historicus ), Maurice Mulderij ( klein kunstenaar ). Ook zal de Historische Vereniging van Hoogeveen meewerken in de vorm van foto’s en filmbeelden uit de oorlogstijd.
   
 • Popkoor de Harmony Singers hadden het plan samen met de HH een kerstshow in De Tamboer te organiseren. Het bestuur heeft hier, in overleg met de dirigent, van afgezien omdat we ook de organisatie en financiële kant op ons moesten nemen. Dit bleek geen haalbare kaart. Wellicht voor de toekomst.
   
 • De eventuele remplaçanten die het harmonieorkest versterken op concerten zullen worden gevraagd lid te worden.

2. Werken aan meer naamsbekendheid

 • Logo InstagramDe Hoogeveense Harmonie is in de muziekwereld zeker geen onbekende. In de directe wereld om ons heen kan dat zeker verbeterd worden door nog meer contact met de media en social media te zoeken. Er zal ook in de komende twee jaren weer een actief PR beleid gevoerd gaan worden in zowel de schriftelijke pers als de op de sociale media.   Sinds 2 februari 2020 is er ook een Instragram account aangemaakt. Als je FB en of Instagram hebt, graag delen van de foto’s / berichten.
   
 • Onze website wordt zeer gewaardeerd en lijkt goed te voorzien in de behoefte.  Wel is de actualiteit een terugkerend punt van aandacht voor het bestuur. Feedback hierop is welkom!
   
 • We gaan werken met een nieuw herkenbaar affiche voor alle concerten van de HH voor de komende twee jaren. Dit geldt voor alle orkesten van de HH. Ook zullen er nieuwe banners aangeschaft worden. Dit punt wordt in 2020 geregeld.
   
 • We blijven Dubbelconcerten organiseren met orkesten uit de regio om onze muziekcultuur verder uit te dragen. Bij voorkeur zal dit binnen de grenzen van de provincie Drenthe gebeuren. Dit wordt opgenomen in de agenda vanaf voorjaar 2021.
   
 • We blijven in de toekomst samenwerken met Stichting Hrfstwnd. Er wordt op 31 oktober 2020 weer deelgenomen aan de Hrfstwnd serie. Op uitnodiging van Euphonia uit Wilsum zal in de serie gespeeld worden in de stadsgehoorzaal in de stad Kampen.  
   
 • Op 30 oktober 2021 zal er weer een gala worden georganiseerd onder de naam Grand Gala Classique. We willen landelijk bekende artiest uitnodigen, gesproken wordt over René van Kooten. Bekend geworden din de musicals Aida, Miss Saigon, Les Miserables,  Beauty and the Beast en Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen. Ook zal er een speciale compositie worden gespeeld recentelijk gecomponeerd door Piet Swets. Dit is een werk voor twee piano’s en orkest. Solisten zullen zijn Martijn en Stefan Blaak. Ook zullen zij nog een werk met het orkest gaan spelen. De artiest zal samen met het Harmonieorkest het grootse deel van het gala vullen wat gehouden wordt in de Tamboerzaal van Theater De Tamboer.

3. Organiseren van muziekprojecten op basisscholen

 • Meer muziek in de klasOnze vereniging moet jeugd aan blijven trekken om de toekomst optimaal te waarborgen en de instroom, naast de zij-instromers, te kunnen blijven garanderen. Er zal op dit gebeid ook de komende twee jaren een actief beleid gevoerd gaan worden.   
   
 • Het ligt in de bedoeling dat er in groep 3 van OBS De Schuthoek het project “Music Kids” wordt georganiseerd. Dit is een vergelijkbare vorm als de algemeen muzikale vorming. Aansluitend zal er steeds een instrumenten carrousel georganiseerd worden om de deelnemende kinderen een instrument van de HH uit te laten proberen.
   
 • Het bestuur is voornemens speciale subsidies te generen om de opleiding van jonge muzikanten te kunnen blijven organiseren op de wijze die we voorstaan. 
   
 • We zullen die instrumenten promoten waar de komende jaren behoefte aan is zullen ook op andere basisscholen gepromoot blijven worden. 

4. HH Muziekschool

 • Naast het verzorgen van de muzieklessen voor de jeugd zullen we als bestuur ook promoten mee te doen aan incidentele projecten en orkesten. ( Drents Vakantie Orkest, Noord Nederlands Jeugd Orkest en  het Drents Jeugd Orkest).
  dvo-nnjo-djo
   
 • De meeste nieuwe leden hebben les bij HH Muziekschool. Dit zal de komende twee jaren verder uitgebouwd moeten worden om het tot een groter succes te maken. Het aantal leerlingen wat op dit moment lessen afneemt is te gering.  Startende nieuwe aspirant muzikanten gaan alleen naar de HMA toe. Scala wordt niet meer gepromoot.
   
 • Er wordt eenmaal per muzikaal seizoen geëvalueerd met de docenten van HH Muziekschool om de communicatielijnen kort te houden maar ook tijdig zaken te kunnen bijsturen als dat nodig is. Dit alles om de kwaliteit te continueren en verder te ontwikkelen. Ook worden tijdens deze evaluaties alle leerlingen doorgesproken.
   
 • De examens van de leerlingen van de HH Muziekschool worden aangevraagd bij de KNMO. Deze examens bestaan uit een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte. In 2019 hebben een aantal leerlingen een diploma behaald. Voor theorie en of theorie en praktijk. Ook in 2020 zullen er weer leerlingen een examen afleggen.

5. Cultuur binnen de Hoogeveense Harmonie

 • Lid zijn van de Hoogeveense Harmonie  moet leuk zijn. Met name bij het Leerlingenorkest wordt er veel geïnvesteerd  in sfeer naast de repetities en concerten. In 2019 werd een jeugdweekend gehouden met Harmonie Woudklank uit Zuidwolde. Ook werd er een Sinterklaasfeest gehouden.  Dit zou bij het orkest ook verbeterd kunnen worden door o.a. de nazit na een repetitie of een concert meer te promoten. Aan het einde van het muzikale seizoen jaar zal er een afsluitend concert en BBQ worden georganiseerd.  Deze BBQ is daadwerkelijk gehouden als laatste activiteit voor de zomerstop van 2019. Ook in 2020 staat deze weer op het programma in combinatie met een afsluitend pleinconcert.
   
 • Willen spelen op een relatief hoog niveau brengt naast plezier ook plichten met zich mee. Het bestuur zal meer gaan sturen op aanwezigheid tijdens de repetities, maar ook de thuisstudie hoort daarbij. De dirigent zal leden aanspreken wanneer dit voor verbetering vatbaar is. Er was een verbetering te zien in met name de aanwezigheid bij de repetities in 2019!
   
 • In 2019 is er een studiedag georganiseerd ter voorbereiding van het KNMO festival in Hoofddorp. Ook in 2020 zal dit het geval zijn, zie data concerten/activiteiten 2020. Dit zal zijn in het kader van voorbereiding van concoursdeelname in Enschede en het Hrfstwnd concert in Kampen.