Visual

Dwarsfluit

afbeelding dwarsfluitFluiten bestonden al in de Oudheid. In de loop der tijden werden ze zowel van hout als van metaal gemaakt. De vroege fluiten, zoals de blokfluit, wijzen bij het spelen vooruit. Een ander type fluit, dat tot het midden van de 19e eeuw traverso werd genoemd, wijst naar opzij.

In 1847 ontwierp Theobald Böhm de moderne dwarsfluit, die een krachtiger geluid kan voortbrengen dan de oudere typen. Door de kleppen die Böhm toevoegde, kun je er een compleet chromatische toonladder op spelen en is het gemakkelijker geworden om goed te intoneren.

De dwarsfluitfamilie bestaat uit de C-fluit (de meest gangbare), de C piccolo, de alt- en basfluit. Fluiten zijn de hoogst gestemde instrumenten in een harmonieorkest en ze spelen melodielijnen, harmonieen en solo's, Het zijn belangrijke leden van de familie van de houtblaasinstrumenten.

Johann Sebastian Bach, Claude Debussy, Handel en Kuhlau zijn belangrijke componisten die muziek voor de dwarsfluit yeschreven hebben. Beroemde fluitisten zijn Jean-Pierre Rampal, Berdien Stenberg en James Galway

Foto fluitsectie